Gick under på grund av sin tunga och penna

När vi inser detta skall vi se till att inte falla i två sakfrågor:

1 – Negera autentiska hadîther som har autentiserats av de lärda bara för att vi inte begriper dem och tror att de går emot den givmilda Qur’ânen. Det är inte tillåtet, men det görs av dagens al-Ghazâlî och dessvärre många andra. Den här mannen gick under på grund av sin tunga och penna. Annars är det många som negerar autentiska hadîther bara för att de inte begriper dem med en förståelse som inte krockar med den givmilda Qur’ânen.

2 – Ha bråttom med att göra Takfîr på dem som negerar vissa autentiska hadîther. Det enda undantaget är personen som negerar Sunnah helt och fullt och säger att Qur’ânen är tillräcklig. En sådan person hädar Qur’ânen eftersom Qur’ânen befaller att sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följs liksom den befaller att Qur’ânen följs.