Ger allmosa till en person utan berätta att det är allmosa

Fråga: Vad är domen för att betala allmosa till en person utan att berätta för honom att det är allmosa?

Svar: Det är harmlöst om han vanligtvis tar emot den. Om han vägrar att motta den måste han underrättas om den så att han är upplyst. Därefter väljer han själv om han vill acceptera den eller avvisa den.