Generell kunskap om ´Aqîqah

´Aqîqah är rekommenderat.

Det slaktas två lamm för en pojke och ett lamm för en flicka.

Slakten skall ske den sjunde dagen [efter att barnet har fötts]. Om man skulle missa den dagen, slaktar man den fjortonde. Om man skulle missa den dagen, slaktar man den tjugoförste.

Djuret skall flås och dess ben skall inte knäckas.

´Aqîqah har samma dom som offring. Det enda undantaget är att man inte kan vara flera personer om ett och samma djur.

Det är däremot inte rekommenderat att offra en nyfödd kamel och inte heller att slakten har en speciell betydelse om det sker i månaden Radjab.