Generalen som förnedrade Khawâridj

al-Muhallab. Den heroiske ledaren och bataljonernas general. Abû Sa´îd al-Muhallab bin Abî Sufrah Dhâlim bin Sarrâq bin Subh bin Kindî bin ´Amr al-Azdî al-´Atakî al-Basrî.

Ibn Sa´d sade:

”al-Muhallabs folk avföll varpå ´Ikrimah bin Abî Djahl bestred och besegrade dem. Han skickade iväg deras kvinnor och barn till Abû Bakr as-Siddîq. Bland dem fanns Abû Sufrah som än inte hade blivit könsmogen. Därefter slog han sig ned i Basrah.”1

Khalîfah sade:

”År 42 anföll al-Muhallab Indien, blev Ibn-uz-Zubayrs guvernör i Djazîrah, bekrigade Khawâridj och blev sedan guvernör i Khurâsân.”

Fler har nämnt hur al-Hadjdjâdj hyste en mycket stor respekt för al-Muhallab därför att han hade förnedrat Azâriqah. På ett och samma slagfält dödade han 4800 av dem.”

Abû Ishâq sade:

”Jag har inte sett en ledare som var bättre, givmildare och modigare än al-Muhallab. Inte heller någon som är så långt borta från det föraktade och så nära det omtyckta.”

1at-Tabaqât al-Kubrâ (7/101).