Gemensamma namn och egenskaper fordrar ingen liknelse eller jämförelse

Allâh (tabârak wa ta´âlâ) sade:

لَقَدْ جَاءكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ

”Ett sändebud har nu kommit till er, [en man] ur era [egna] led. [Tanken] att ni kan drabbas av straff tynger hans sinne, alla hans omsorger gäller er. Han ömmar för de troende, full av barmhärtighet.”1

Vad gäller sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förhållande till de otrogna sade Allâh (ta´âlâ):

مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاء عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاء بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ

”Muhammad är Allâhs sändebud. De som följer honom är oböjligt fasta gentemot de otrogna, men sinsemellan fulla av värme och vänskap.”2

Han är alltså endast nådig mot de troende:

بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ

”Han ömmar för de troende, full av barmhärtighet.”

Så är han endast med de troende och ingen annan. Allâh beskrev Sin profet som öm och barmhärtig. Allâh är också öm och barmhärtig. Hur kommer det sig? Kan skapelsen beskrivas med Skaparens egenskaper? Allâh sade:

بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ

”Han ömmar för de troende, full av barmhärtighet.”

وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ

”Och de gav honom det glada budskapet om en son [som skulle födas åt honom och bli en man] med stor kunskap.”3

فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ

”Och Vi gav honom det glada budskapet om en öm son.”4

Många människor missförstår den här frågan. De skall veta att gemensamma och allmänna betydelser skadar inte. Det är faktiskt oundvikligt. Exempel på dem är gemensamma termer som barmhärtighet, ömhet, kunskap och hörsel. Hörseln och synen hör till skapelsernas mest utstående egenskaper. Även Skaparen har de egenskaperna. De är Hans essensegenskaper. Skadar det något? Leder det till liknelse och jämförelse mellan Skaparen och skapelserna? Nej. Ty Allâhs hörsel är inte som skapelsernas hörsel. Hans hörsels beskaffenhet är alltså inte som skapelsernas hörsels beskaffenhet. Skaparens syns beskaffenhet är inte som skapelsernas syns beskaffenhet. Detsamma gäller Allâhs kunskaps, nåds, barmhärtighets, makts, styrkas och väldighets beskaffenhet. Vissa tar illa upp och ifrågasätter varför en skapelse skall kallas för ”kung”. Det är Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) som ger kungadöme till den Han vill och tar bort det från den Han vill. Kungen, eller konungen, är som den vetande, hörande och seende. Att det finns skapelser som har dessa namn medför inte alls någon liknelse mellan Skaparen och skapelsen.

Kortfattat är gemensamheten ett faktum till dess att Skaparens egenskaper bifogas Skaparen och skapelsens egenskaper bifogas skapelsen. Gemensamheten berör alltså endast den allmänna och oinskränkta betydelsen och inte själva beskaffenheten…

Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) är fjärran från att ha egenskaper som är specifika för tjänaren. Till tjänarens hörsels och syns specifika drag hör att de är skapade. Skapelsens kunskap är skapad. Skapelsens kunskap omfattar inte allting. Den har blivit till efter att inte ha existerat. Skapelsens kunskap kan utsättas för glömska, försummelse och förvirring.

19:128

248:29

351:28

437:101