Gemensamma kläder för män och kvinnor

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)
Silsilat-ul-Hudâ wan-Nûr (266)

Det finns kläder som både män och kvinnor har på sig och det finns kläder som är specifika för respektive kön. Om det efter ett tag blir vanligt bland männen att ha på sig ett klädesplagg som egentligen är specifikt för kvinnan, oavsett om det rör sig om utseendet eller färgen, och det inte längre anses vara specifikt för kvinnan, blir det tillåtet för männen att ha på sig den färgen och det klädesplagget.