Gehör och lydnad

´Allâmah Ahmad bin Yahyâ an-Nadjmî (d. 1429)

at-Tâ’ifah an-Nâdjiyah al-Mansûrah, sid. 43-47

Den Stödda gruppen anser det vara obligatoriskt att lyda makthavarna och förbjudet att revoltera mot dem, tvista med dem och förtala dem offentligt, ty sådant eggar folk mot dem, förnedrar dem och bagatelliserar deras status. Det är obligatoriskt att lyda dem i sådant som inte innebär trots mot Allâh (ta´âlâ) och det ska bes bakom dem, krigas med dem och betalas allmosor till dem. Kring detta finns många och kända hadîther, däribland:

”Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) kallade på oss och vi lovade honom trohetslöftet om att lyssna och lyda villigt och motvilligt, under enkla tider och svåra tider, när någon prioriteras före oss och att vi inte tvistar med makthavarna så länge ni inte ser en klar och tydlig otro som ni har bevis för från Allâh.”1

Ibn ´Abbâs (radhiya Allâhu ´anhumâ) berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den som ser något föraktfullt hos sin ledare skall härda med det. Ty den som avviker en spann från samlingen och dör, dör den förislamiska tidens död.”2

I en annan rapportering står det:

”… kastar av sig islams ok från halsen.”3

Ibn ´Umar (radhiya Allâhu ´anhumâ) berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den som lyfter sin hand från lydnad träffar Allâh argumentlös på Domedagen. Den som dör utan trohetsedens ok runt halsen dör den förislamiska tidens död.”4

Alla dessa hadîther förbjuder uppror och tvist och befaller gehör och lydnad. Den som går emot dem och tar lätt på sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) påbud är osanningsenlig, förtryckare och orättfärdig.

1al-Bukhârî (7055) och Muslim (1709).

2al-Bukhârî (7054) och Muslim (1849).

3Abû Dâwûd (4758).

4Muslim (1851).