”Ge mig växeln en annan gång”

Fråga: En person lånade 400 SAR av mig. När han sedan skulle betala tillbaka lånet gav han mig 500 SAR, men jag hade ingen växel. Då sade han till mig att jag kan ge honom växeln en annan gång. Är det tillåtet eller måste han få växeln på plats?

Svar: Antingen ger han dig de 100 SAR så att det blir en optimal lånebetalning eller också går ni till en affär och växlar pengarna så att var och en får sin rättighet. Det är inte tillåtet att ni går ifrån varandra om växeln kvarstår mellan er.