Ge inte fienden luft

Abûl-Hasan ´Abdul-Malik al-Maymûnî sade:

En man sade till Abû ´Abdillâh: ”Jag gick till Khalaf al-Bazzâr för att tillrättavisa honom. Jag hade fått höra att han återberättar en utsaga via al-Ahwas från ´Abdullâh [bin Mas´ûd] som sade:

Allâh har inte skapat något väldigare än…”

Abû ´Abdillâh sade: ”Han borde inte ha återberättat den i dagens läge (han syftade på prövningen). Utsagan säger:

Allâh har inte skapat någon himmel eller någon jord som är väldigare än Kursî-versen.”

När de konfronterade Ahmad bin Hanbal med denna utsaga brukade han säga:

Skapandet handlar om himlen, jorden och allting annat, inte Qur’ânen.”

Precis så skall en Muhaddith vara. Han skall inte tillkännage hadîther vars synbara skildring kan missbrukas av Sunnahs fiender bland Djahmiyyah, … och Ahl-ul-Ahwâ’. Obekräftade hadîther om Allâhs egenskaper likaså. Du talar inte om en hadîth för folk som inte kan begripa den, utan att den sätter vissa av dem på prövning. Dölj inte kunskap som verkligen är kunskap och ge den inte heller till ignoranter som kommer att vända den mot dig eller förstå den på ett negativt sätt.