Ge inte din kraft åt kvinnor

Ordspråksboken 31:1

1Ord till Lemuel, kung av Massa,

med vilka hans mor förmanade honom:

2Nej, min son, nej, mitt skötes son,

nej, mina löftens son!

3Ge inte din kraft åt kvinnor,

hänge dig inte åt dem som är kungars fördärv.

4Kungar anstår det inte, Lemuel,

kungar anstår det inte att dricka vin,

furstar inte att trakta efter rusdrycker,

5så att de dricker och glömmer lagen

och vränger rätten för de nödställda.