Ge dem pengar för att de skall behagas av ledarna

Vem är det som fördömer de muslimska makthavarna för allt som går mot religionen? Den enda skillnaden är att vi inte manar till kaos, revolter eller revolutioner. Men ni är som profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Om han får, behagas han, och om han inte får, förargas han.”

Om ´Alî ´Abdullâh Sâlih ger er, manar ni människorna till att rösta på honom. Om han inte ger er, säger ni att han är en Ba´thî och att ni skall göra revolter och revolutioner. Allt det är tomt prat.