Ge blod och donera organ

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Silsilat-ul-Hudâ wan-Nûr (889)

Fråga: Är det tillåtet att ge blod och donera organ?

Svar: Det är tillåtet att ge blod om läkaren säger att det är ofarligt, ty blod ersätts. Organdonationer är dock otillåtna eftersom de består av förvanskning och förlorade organ som inte ersätts.

Fråga: Gäller det både levande och döda människor?

Svar: Ja.