Gåvor till de anställda

Fråga: Vad betyder hadîthen ”Gåvor till arbetarna är Ghulûl”?

Svar: Det är mutor. Med arbetarna menas det de anställda. De skall inte få gåvor av folk som revisorer och jurister. Detsamma gäller dem som ansvarar för att samla in allmosor. De som är anställda som insamlare av allmosor skall inte få gåvor. Det är en form av mutor. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) lät en man vid namnet Ibn-ul-Lutbiyyah ansvara för insamlingen av allmosor. Han kom till sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och sade:

”Detta är till er och detta har jag fått i gåva.”

Till följd därav predikade sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och sade:

”Hur är det fatt med en man som vi låter ansvara för något som Allâh har anförtrott oss med och sedan kommer och säger: ”Detta är till er och detta har jag fått i gåva.”? Låt honom sitta hemma hos sin moder och titta i fall han får någon gåva.”

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) betraktade handlingen som Ghulûl.

Samtliga anställda vid samtliga anställningar skall se till att inte ta emot några gåvor från revisorer, andra människor och jurister då de är en typ av mutor. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förbannade den som mutar och tar emot mutor. Det är en olaglig egendom som Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) har förbjudit.