Gåvor till barn som ber i moskén

Fråga: Det finns en grupp människor i vår moské som ger uppmuntrande gåvor till minderåriga som ber Fadjr i moskén. Därtill påminner de dem om uppriktighet och att deras syfte inte skall vara gåvorna. Vad anser ni om det?

Svar: Det är bra. Det är ingen fara. Det bidrar med gott och barnuppfostran.