Gåvor från en person som handlar med ränta

Fråga: Är det tillåtet att ta emot en gåva från en person som handlar med ränta?

Svar: Handlar judarna med ränta eller inte? Allâh (ta´âlâ) sade om dem:

وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُواْ عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

”… och därför att de bedrev ocker, som hade förbjudits dem, och orättmätigt tillskansade sig andras egendom. För de otrogna bland dem har Vi i beredskap ett plågsamt straff.”1

Trots det tog profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) emot deras gåvor. Han tog emot lammet från judinnan i Khaybar. Han handlade med dem. Hans rustning var pantsatt hos en jude när han dog.

Därför har vi principen att pengarna som tjänas på ett förbjudet sätt är endast förbjudna för personen som har tjänat ihop dem. Utmed detta är det tillåtet att ta emot gåvor från personen som handlar med ränta. Det är också tillåtet att handla med personen.

Det enda undantaget är om en bojkott är givande. Om det är givande att bojkotta handel med honom och inte ta emot hans gåva låter vi bli att göra det för nyttans skull.

Vad gäller det som är förbjudet i sig, så är det förbjudet att ta emot det. Får jag ta emot sprit om en jude eller en kristen som tillåter sprit ger mig sprit i gåva? Nej, eftersom spriten i sig är förbjuden för mig. En person har stulit en sak och sedan kommit till mig för att ge mig den. Får jag ta emot den? Nej, eftersom den saken är förbjuden i sig.

Den här principen skonar dig många oklarheter. Det som förtjänas på ett förbjudet sätt är endast förbjudet för personen som har förtjänat dem och inte för personen som tar emot det på ett lovligt sätt. Det enda undantaget är om personen slutar tjäna pengar på det förbjudna sättet om han bojkottas och man varken tar emot hans gåva eller handlar med honom. Detta gäller inklusive mat. Kom inte profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) på en judes bjudning och åt av hans mat?

14:161