Gästens bön hos värden

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Sharh Sahîh al-Bukhârî (3/131-133)

al-Bukhârî sade:

50 – Kapitel om imamen som besöker ett folk och leder dem i bön

686 – Mu´âdh bin Asad berättade för oss: ´Abdullâh underrättade oss: Ma´mar underrättade oss, från az-Zuhrî: Mahmûd bin ar-Rabî´ underrättade mig: Jag hörde ´Itbân bin Mâlik al-Ansârî säga:

“Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) bad om lov och jag beviljade honom. Han sade: “Var i ditt hus vill du att jag ber?” Jag visade honom platsen som jag föredrog. Han gick upp och vi radade upp oss bakom. Sedan avslutade han bönen och vi gjorde samma sak.”

Denna rubrik skiljer sig lite från Ibn Mas´ûds (radhiya Allâhu ´anh) hadîth:

”Ingen man skall leda en annan man i bönen i den andres myndighet.”1

Ty rubriken är oinskränkt. Skulle rubriken däremot hetat “Kapitel om imamen som besöker ett folk och leder dem i bönen med deras tillstånd”, skulle all oklarhet upphört. Hadîthen är dock inte helt överensstämmande med rubriken eftersom ´Itbân uttryckligt bad profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) leda bönen och lät honom göra det. Så om en individ kommer hem till någon, så antingen låter de honom leda bönen varvid han tar sig an uppgiften, eller också har värden mer rätt att leda bönen. Gäster befinner sig i värdens myndighet och profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Ingen man skall leda en annan man i bönen i den andres myndighet.”

1Muslim (673).