Gaser i magen bryter inte tvagningen

Fråga: En person hör gaser i magen utan att känna att han bryter vind. Bryter det tvagningen?

Svar: Nej, inte förrän han bryter vind. Ljud från magen påverkar ingenting förrän han bryter vind och övertygas om att tvagningen har brutits.