Garantin för räddning och mot splittring

´Allâmah ´Alî bin Nâsir al-Faqîhî

al-Bid´ah, sid. 8-9

Å ena sidan finns det flera hadîther från Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som uppmanar samfundet att vidhålla Qur’ânen och Sunnah som garanterar räddning och skydd. Bland annat sade Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

“Jag lämnar två saker till er. Ni kommer inte att gå vilse så länge ni håller fast vid dem; Allâhs skrift och min Sunnah.”1

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) garanterade vägledning och räddning och skydd mot villfarelse och undergång i båda liven för den som håller fast vid Qur’ânen och Sunnah.

Å andra sidan förbjöd och varnade han för innovationer i Allâhs religion och klargjorde att alla religiösa innovationer är villfarelser. Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Den av er som lever länge kommer att se många olikheter. Håll därför fast vid min Sunnah och mina renläriga och vägledda kalifers Sunnah. Bit tag i den med kindtänderna. Jag varnar er för nyheter, ty varje nyhet är innovation och varje innovation är villfarelse.”2

Denna hadîth klargör en väldigt viktig faktor som värnar om samfundet och månar om dess skydd mot splittringar och prövningar. Dels påbjuder den att samlingen vidhålls och Sunnah följs, dels förbjuder den alla dogmatiska, praktiska och verbala innovationer som leder samfundet till osämja och konflikter som i sin tur leder det till oenighet och splittring. Ty sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) lämnade inte jordelivet förrän han framfört alla föreskrifter som Allâh hade uppenbarat för honom. Han klargjorde allt som för samfundet till välgång i de båda liven och lämnade det på en klarhet vars natt är som dess dag – endast den förstörde avviker från den. Allâh (´azza wa djall) fullbordade religionen för Sin profet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), begåvade honom i fullaste mått och behagades av att islam skulle vara hela mänsklighetens religion:

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا

Denna dag har Jag fullbordat det religiösa regelverket för er och skänkt er Min välsignelse i fullaste mått. Jag har behagats av att islam skall vara er religion.”3

وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

Om någon vill anta någon annan religion än islam kommer detta att vägras honom, och i nästa liv skall han stå bland förlorarna.”4

1al-Hâkim (1/93).

2Abû Dâwûd (4607), at-Tirmidhî (2676) och Ibn Mâdjah (34). Autentisk enligt al-Albânî i ”al-Irwâ’” (2455).

35:3

43:85