Garantiavtal – ett hasardspel?

Fråga: Jag köpte en mobiltelefon med tvåårs garanti. Vad är domen för köpet?

Svar: Jag är passivt inställd till garantier. Ty de består av okändhet. Måhända förstörs mobiltelefonen, tvättmaskinen eller kylskåpet många gånger under tvåårs tid. Måhända förstörs de inte alls. Det är välkänt att priset blir högre med garantikostnaden. Således är jag passivt inställd till dessa garantier. Prishöjningen är oundviklig. Hur många gånger kommer varan att gå sönder under den här tiden? Alltså innebär köpet antingen vinst eller också förlust. Enligt den föreskrivna principen är alla avtal som slutar med vinst eller förlust hasardspel.