Garanterat straff

´Allâmah Rabî´ bin Hâdî al-Madkhalî

al-Idjâbât al-Djaliyyah ´an-il-Qadâyâ al-Manhadjiyyah, sid. 25-27

Fråga: Hamnar mindre avguderi under Allâhs (ta´âlâ) ord:

إِنَّ اللّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء

Allâh förlåter inte att det avgudas med Honom, men Han förlåter den Han vill hans mindre synder.”1?

Svar: Enligt Ibn Taymiyyah gör det det. Han anser att den som hamnar i mindre avguderi straffas garanterat. En sådan person skiljer sig från en stor syndare. Allâh gör vad Han vill med stora syndare; Han kan förlåta dem och Han kan straffa dem för att därefter införa dem i paradiset till följd av deras monoteism. Men den som hamnar i avguderi kommer oundvikligt att straffas för att därefter lämna helvetet, anser Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah (rahimahullâh). Dennes fall är olikt den store syndarens fall eftersom den sistnämnde kan undkomma straff från första början. Sålunda ansåg Ibn Mas´ûd (radhiya Allâhu ´anh) att svordom vid andra än Allâh är allvarligare än stora synder. Han sade:

Hellre svär jag vid Allâh och ljuger än vid någon annan och talar sanning.”2

Ty det är avguderi. Även om det rör sig om mindre avguderi är handlingen värre än stora synder. Mindre avguderi är allvarligare än dråp, ränta och hor. Med andra ord är mindre avguderi ingen liten sak. Därför månar Salafiyyah om att bekämpa all sorts avguderi, mindre och större, uppenbart och dolt; Salafiyyah vill rädda människorna från helvetet.

Härmed passar jag på att kalla människorna. Om de anammar Salafiyyah, dyrkar Allâh allena och undviker avguderi utan att uppnå makt i landet, träder de – om Allâh vill – in i paradiset. Men vem garanterar dig paradiset om du uppnår makt i landet samtidigt som du betror panenteism, panteism eller Râfidhahs dogm? Allâh vet bättre om du ska inträda det i så fall.

14:48

2´Abdur-Razzâq (8/469), Ibn Abî Shaybah (3/79) och al-Bayhaqî (9/183).