Garanterat straff i graven?

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Liqâ’ al–Bâb al-Maftûh (32 B)

Fråga: Ibn ´Abbâs (radhiya Allâhu ´anhumâ) berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) gick förbi två gravar och sade:

De straffas, men de straffas inte för något allvarligt. Jo, det är visst allvarligt. En av dem gick omkring och skvallrade medan den andre inte skyddade sig mot urin.” Därefter tog han ett palmblad och delade det i två delar och satte dem i vardera grav. De sade: ”Allâhs sändebud! Varför gjorde du så?” Han svarade: ”Förhoppningsvis mildras deras straff så länge de är gröna.”1

Han fastställde deras straff fastän de var följeslagare. Följeslagarna är självfallet bättre än vi. Betyder det att vi också ska straffas i våra gravar?

Svar: Nej. De två männen straffades för att de trotsade Allâh inom två olika saker. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

En av dem gick omkring och skvallrade medan den andre inte skyddade sig mot urin.”

Den som gör det de gjorde kommer att straffas i sin grav.

Om vi undviker de synderna kommer vi inte heller att straffas så länge vi inte gör något annat som fordrar bestraffning. De straffades på grund av dem.

1al-Bukhârî (218) och Muslim (292).