Går Salafiyyûn med politiska partier?

publicerad
13.05.2012

Talare: ´Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Källa: https://www.subulsalam.com/site/audios/alfozan/divers/130.Asalafiya7aqiqatoha-13-6-1433.mp3

Datum: 1433-06-13/2012-05-04

Översättning: Darulhadith.com

Fråga: Hör det till Salafs metodik att tillskrivas partier och vara med i parlamentet? Vi ser hur det finns i dag politiska partier som tillskrivs Salafiyyah.

Svar: Salafiyyah är inte bara ett hävdande. Salafiyyah är att vara upprätt på Salafs väg i trosläran, dyrkan, karaktärer och tillvägagångssätten. Det är inte bara ett hävdande. Det handlar inte om att tillskrivas Salafiyyah och följa vägar som avviker från Salafs metodik.