Går inte till lektionerna pga. brödernas beteende

Fråga 1: Hur skall jag förhålla mig när jag ser mina bröder och systrar uppföra sig så dåligt att jag har slutat komma till lektionerna och studiecirklarna på grund av dem?

Svar: Var inte svag. Var inte svag på grund av att du besväras av dina bröder och systrar. Du måste vara tålmodig och stabilt upprättad på sanningen och gå framåt för att uppnå kunskap, dyrka Allâh och vidhålla sanningen. Låt inte detta hindra dig från det goda som du gör. Jag varnar dig för att underkasta dig Satans viskningar så att du blir svag och hans byte. Han kan få dig att gå vilse om du inte bemöter saker och ting med stadga och tålamod, styrka och beslutsamhet. Var beslutsam, var ihärdig, var stabil och gå framåt på sanningens väg i dina studier, undervisningar och kall.