Går in i Ihrâm från Makkah

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Sharh ´Umdat-il-Fiqh (20)

Fråga: En person gick in i Ihrâm från Makkah utan att gå ut till den närmsta stationen. Vad gäller?

Svar: Han måste sona. Visserligen är hans ´Umrah giltig, men han måste sona då han inte gick in i Ihrâm från dess station.