Går in i ihrâm efter stationen

Fråga: Måste personen som åker förbi stationen och sedan går in i ihrâm sona eller räcker det att han återvänder till stationen och går in i ihrâm?

Svar: Om han har gått in i ihrâm så finns det ingen nytta av att åka tillbaka. Det får han däremot göra om han har åkt förbi stationen utan att ha gått in i ihrâm. Men den som går in i ihrâm efter att ha åkt förbi stationen får sona.