Gamlingen och den kroniskt sjuke i Ramadhân

Fråga: Anser ni att gamlingen och den kroniskt sjuke är ålagda att föda fattiga?

Svar: De som inte klarar av att fasta på grund av hög ålder eller kronisk sjukdom är skyldiga att föda en fattig person för varje utebliven dag. Om de är kapabel till det vill säga. Det utslaget gav följeslagarna däribland Ibn ´Abbâs.