Gamlingarnas och barnens utseenden på Domedagen

Fråga: Kommer kropparna på Domedagen att vara desamma som i detta liv eller kommer Allâh att ge dem styrka?

Svar: Det kommer att vara samma kroppar. Vissa kommer dock att vara lika långa som Âdam, nämligen 60 alnar.

Fråga: Vi menar styrka till uthålligheten.

Svar: Deras tillstånd kommer inte att vara som tillstånden i detta liv. I paradiset är de 33 år. Barnens och gamlingarnas tillstånd kommer att ändras. Allâh kommer att ge dem andra kroppar och ljus. Så är det med vissa otrogna också.