Gamlingar vill inte riva kupoler

Fråga: Gamlingarna i Sharûrah har hört talas om Salafiyyah och förstått att det är det enda sanna kallet. Trots det är de fortfarande någorlunda fästa vid gravar. Vid en väg finns kupoler som de brukar besöka. När vi säger åt dem att riva dem vägrar de. Vi skulle vilja ha ett klargörande innan vi hamnar i konflikt med varandra.

Svar: Att de har slutat avguda och insett att det var fel är bra. När det kommer till att de inte vill ta bort stenarna och kupolerna, så tycker jag att vi inte skall ha bråttom med borttagningen om den orsakar att de återfaller till sitt första tillstånd. Låt dem i så fall vara så länge de inte avgudas. De i sig är inget avguderi så länge de inte avgudas. När tron och Tawhîd har ankrats i deras hjärtan, kommer de själva att ta bort dem. Det råder inga tvivel om det. Jag tycker alltså att ni inte skall ha bråttom med dem. Inte heller skall ni hamna i konflikt med dem så länge de inte går till dem, dyrkar dem och går runt dem. Låt dem vara. När tron har ankrats i deras hjärtan, kommer de själva att ta bort dem.