Gamling klarar inte av att utföra ´Umrah efter att ha gått in i Ihrâm

Publicerad: 2008-11-30
Talare: Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)
Källa: Fatâwâ Arkân-il-Islâm, sid. 503

Fråga: En gamling gick in i Ihrâm och när han väl hade kommit fram till Huset, klarade han inte av att utföra ´Umrah. Vad skall han göra?

Svar: Han skall förbli i sin Ihrâm till dess att han är tillräckligt pigg för att kunna utföra sin ´Umrah. Det enda undantaget är om han förbehåller sin ´Umrah vid Ihrâm och säger:

”Allâh, jag går ut ur Ihrâm där Du sätter stopp för mig.”

I detta fall lämnar han Ihrâm utan att vara ålagd något därutöver; varken ´Umrah eller Avskeds-Tawâf.

Om han inte har sagt det och inte heller hoppas på att tillfriskna, går han ut ur sin Ihrâm genom att offra om han förmår det. Ty Allâh (ta´âlâ) sade:

”Och fullgör vallfärden och ´Umrah till Allâhs ära; men om omständigheterna hindrar er, ge då ni vad ni har möjlighet att ge som offergåva. Och raka inte huvudet förrän offergåvan har nått sin bestämmelse.”

Likaså gjorde profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) när han blev hindrad från att fullborda sin ´Umrah i Hudaybiyah.