Galningens och barnets allmosa

Fråga: Är den efterblivne skyldig att betala allmosa om hans egendom uppnår gränsen efter ett helt år?

Svar: Tvivelsutan. Allmosan är en plikt som berör egendomen. Man tar inte hänsyn till dess ägare. Det spelar ingen roll om ägaren är ett barn, en galning eller en dåre. Deras förmyndare får betala den. Ty allmosan är en plikt som berör egendomen. Den vilar på ens samvete. Om ägaren är berättigad betalar han allmosa på egen hand. Och om han inte är berättigad får hans förmyndare göra det i stället.