Gäller extrabelöningen i den Heliga moskén den frivilliga bönen?

Fråga: Berör extrabelöningen i den Heliga moskén i Makkah personen som ber frivillig bön och personen som ber ensam eller gäller den endast personen som ber den obligatoriska bönen?

Svar: Det är det synbara. Hadîthen är oinskränkt och berör därav obligatorisk bön och frivillig bön. Allâhs favör är vid.