Gäller Dhikr innan sömn endast på natten eller också på dagen?

Fråga: Gäller de kända Adhkâr innan sömn endast innan man lägger sig på natten eller gäller de även under dagstid?

Svar: Vad som är känt är att de endast gäller innan man lägger sig på natten.