Gäller alla kvinnor

Fråga: Vad är domen för att kvinnor besöker gravar? Vad sägs om att ´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ) besökte sin broders grav?

Svar: Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förbannade kvinnor som ofta besöker gravar. I en annan formulering nämns bara kvinnor som besöker gravar. Alltså får ingen kvinna göra det, varken ´Â’ishah eller någon annan. Måhända kände hon (radhiya Allâhu ´anhâ) inte till hadîthen.