Gäldenärens kostnadsfria vallfärd

Fråga: Vad anser ni om personen som bestämmer sig för att vallfärda för första gången sett till att allting är ordnat för hans del frånsett att han har en skuld? Skall han fortsätta avse att vallfärda eller inte?

Svar: Det är viktigare att betala tillbaka lånet än att vallfärda. En krona till lånet väger tyngre än tio kronor till vallfärden. Men om han blir bjuden på en vallfärd för att han exempelvis skall tjäna vallfärdarna eller för att en vän bjuder honom på en gratis vallfärd, så är det okej. Ty i det fallet påverkas inte lånet av vallfärden.