Gagnas inte av sin Salafiyyah

Fråga: Vad anser ni om personen som sägs vara Salafî samtidigt som han accepterar partival, uppmanar människorna till dem och förtalar imamerna inom kritik och beröm (أئمة الجرح و التعديل)?

Svar: Att han förtalar imamerna inom kritik och beröm kännetecknar Ahl-ul-Bid´a. Menar han de tidigare eller nutidens? Även om han avser dagens lärda så bevisar det hans ondska. Han är skyldig att ångra sig inför Allâh och frukta Honom. Vi ber Allâh skydda oss mot olyckan som medför förtal av de lärda. Det är en kronisk sjukdom. De lärda skall vördas och respekteras.

”Den som varken benådar våra yngre, vördar våra äldre eller vet vår lärdes rätt tillhör inte oss.”1

Ahl-us-Sunnahs lärda måste vördas och respekteras och försvaras. Bara den lustfyllde förtalar dem.

Val är en farlig innovation. En person i detta tillstånd gagnas inte av sin Salafiyyah.

1Ahmad (5/323) och al-Hâkim (1/211).