Gagnas innovatören av begravningsbönen?

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Sharh Ighâthat-il-Lahfân (47)

Fråga: Ibn ´Abbâs (radhiya Allâhu ´anhumâ) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Det finns inte en död muslim som fyrtio män som inte avgudar något vid Allâhs sida ber begravningsbönen för, utan att Allâh låter dem medla för honom.”1

Gagnas den döde av denna medling om han gjorde sig skyldig till hädisk innovation?

Svar: Så länge hans innovation inte utesluter honom ur religionen, gagnas han av medlingen. Ty i så fall betraktas han som en av de muslimska syndarna.

1Muslim (948).