Gagnas den döde av att besökas?

Fråga: Är det bekräftat att den döde gagnas när den levande besöker hans grav?

Svar: Ja, han blir bekväm och glad. Han gagnas även av hans bön för honom och fredshälsning till honom.