Gå tillbaka till din plats

Imâm Abûl-Husayn Muhammad bin Abî Ya´lâ al-Hanbalî (d. 526)

Tabaqât-ul-Hanâbilah (1/456)

Sindî al-Baghdâdî sade:

”Jag såg hur en man reste sig upp och gav sin plats till Abû ´Abdillâh. Han vägrade att sätta sig och sade till honom: ”Gå tillbaka till din plats.” Mannen satte sig på sin plats och Abû ´Abdillâh framför honom.”