Gå till ´Îd-bönen och ät något innan du går ut

Imâm Abû ´Îsâ Muhammad bin ´Îsâ at-Tirmidhî (d. 279)

al-Djâmi´ (530)

30 – Kapitel om gång på ´Îd-dagen

530 – Ismâ´îl bin Mûsâ al-Fazârî berättade för oss: Sharîk berättade för oss, från Abû Ishâq, från al-Hârith, från ´Alî bin Abî Tâlib som sade:

Det hör till Sunnah att du går till ´Îd och att du äter något innan du går ut.”1

Hadithen är god.

De flesta lärde praktiserade denna hadith. De rekommenderade att en man går till ´Îd och att han äter innan han går ut till Fitr-bönen. Det är rekommenderat att inte färdas dit utan behov.

1God enligt al-Albânî i ”Sahîh Sunan at-Tirmidhî” (530).