Gå och besök al-Albânî, Ibn Bâz och al-Madkhalî

Jag råder er att gå och besöka Shaykh Ibn Bâz, Shaykh al-Albânî och Shaykh Rabî´ bin Hâdî al-Madkhalî. Han har erfarenhet och insikt om Hizbiyyûn. Jag menar inte att ni skall besöka honom och sysselsätta honom med frågor om det ena och det andra. När Muhaddithûn träffades brukade de inte fråga varandra:

”Hur mår barnen? Hur mår familjen?”

Nej. De frågade:

”Hur är Ismâ´îl bin ´Ayyâshs rapporteringar från de lärda i Shâm? Hur är hans son Muhammads tillstånd? Hur är Fulayh bin Sulaymâns rapporteringar? Hörde ´Abdullâh bin Buraydah sin fader återberätta hadîther eller inte?”

Det pratade om sådant.