Gå hem efter ´Ishâ’

Imâm Ismâ´îl bin Ishâq al-Mâlikî (d. 282)

Ahkâm-ul-Qur’ân, sid. 144-148

Allâh (tabârak wa ta´âlâ) sade:

مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ سَامِرًا تَهْجُرُونَ

“… fulla av högmod, för att, som de nattliga sagoberättarna, hänge er åt tomt och meningslöst prat och en aldrig sinande ström av kritik.”1

De som läser versen som (تَهْجُرُونَ), säger att den åsyftar osammanhängande tal. De som läser versen som (تُهْجِرون), menar att den åsyftar oförskämt tal.

197 – Nasr bin ´Alî berättade för oss: Bakr bin ´Ubayd berättade för mig, från Qays, från Sa´îd bin Masrûq, från ´Ikrimah som sade om:

سَامِرًا تَهْجُرُونَ

… för att, som de nattliga sagoberättarna, hänge er åt tomt och meningslöst prat och en aldrig sinande ström av kritik.”

De förtalade honom.”

Vad gäller vakning på natten, finns det delade åsikten i sakfrågan. Fram till skrivande stund känner jag den åsikt som föraktar handlingen.

198 – Hafs bin ´Umar berättade för oss: Shu´bah berättade för oss, från Abûl-Minhâl, från Abû Barzah som sade:

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) föraktade sömn innan det och tal efter det.”

199 – Musaddad berättade för oss: Yahyâ berättade för oss, från ´Awf: Abûl-Minhâl berättade för oss, från Abû Barzah som sade:

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förmenade sömn innan det och tal efter det.”

200 – Hafs bin ´Umar berättade för oss: Shu´bah berättade för oss, från Mansûr, från Khaythamah, från ´Abdullâh som berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Ingen annan än två person får vara uppe på natten: den bedjande och den resande.”

203 – ´Alî berättade för oss: Yahyâ bin Sa´îd berättade för oss: Muhammad bin ´Adjlân berättade för mig: al-Qa´qâ´ bin Hakîm berättade för mig, från Djâbir bin ´Abdillâh som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Jag varnar er för vakning efter att lugnet lagt sig. Ingen av er vet vad Allâh skickar ut av Sina skapelser. Stäng dörrarna, dra igen vattenbehållaren, täck disken och släck stearinljusen.”2

204 – ´Alî berättade för oss: Sufyân berättade för oss, från al-A´mash, från Shaqîq, från Salmân bin Rabî´ah som sade:

´Umar fördömde oss för att vara uppe efter Sömnbönen.”

206 – Ibn Numayr berättade för oss: Wakî´ berättade för oss: al-A´mash berättade för oss, från Sulaymân bin Mushir, från Kharashah bin al-Hurr som sade:

Jag såg ´Umar bin al-Khattâb (radhiya Allâhu ´anh) slå folk för att de var uppe och talade efter ´Ishâ’, och säga: ”Är ni uppe den första delen av natten och sover den sista delen av natten?”

207 – Nasr bin ´Alî berättade för oss: Min fader underrättade oss, från al-Muthannâ bin Sa´îd, från Qatâdah, från Sa´îd bin al-Musayyab som sade:

Efter ´Ishâ’ gick Umar runt i moskén och sade: ”Gå hem! Förhoppningsvis låter Allâh er be på natten.”

208 – ´Alî berättade för oss: Marwân bin Mu´âwiyah berättade för oss: Tawbah bin Sâlim berättade för oss: Ibrâhîm bin Sa´d bin Abî Waqqâs sade:

Efter ´Ishâ’ brukade Sa´d och hans slav gå ut och säga till dem som de träffade på vägen: ”Gå hem till era familjer och förskona er Qur’ân-skola.”

209 – ´Alî berättade för oss: Sufyân berättade för oss: Ismâ´îl sade: Jag hörde Abû ´Amr ash-Shaybânî säga:

Jag såg ´Abdullâh bin Mas´ûd kontrollera moskén. Det fanns inte en folksamling utan att han körde ut den – alla förutom de bedjande.”

210 – Ibn Numayr berättade för oss: Ibn Abî ´Ubaydah berättade för oss, från sin fader, från al-A´mash, från al-Qâsim, från sin fader som sade:

´Abdullâh bin Mas´ûd brukade kontrollera moskén på nätterna. Han körde ut alla som var i moskén.”

123:67

2al-Bukhârî (3316) och Muslim (2012).