Gå eller färdas till ´Îd-bönen?

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Madjmû´-ul-Fatâwâ (16/235)

Fråga: Är det Sunnah att gå eller färdas till ´Îd-bönen?

Svar: Det är Sunnah att gå dit1. Men om det finns behov av färd, är det harmlös att färdas dit.

1at-Tirmidhî (530) som sade att den är god. God enligt al-Albânî i ”Sahîh Sunan at-Tirmidhî” (530).