Gå din väg om ditt råd avslås

Imâm Yahyâ bin Sharaf an-Nawawî (d. 677)

Sharh Sahîh Muslim (6/57)

Muslim sade:

775 – Qutaybah bin Sa´îd berättade för oss: Layth berättade för oss, från ´Aqîl, från az-Zuhrî, från ´Alî bin Husayn, som berättade att al-Husayn bin ´Alî berättade för honom, från ´Alî bin Abî Tâlib, som sade:

En natt kom profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) till honom och Fâtimah och sade: ”Ber ni inte?” Jag sade: ”Våra själar är i Allâhs händer, Allâhs sändebud! Om Han hade velat väcka oss, hade Han väckt oss.” När jag sade sådär gick sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sin väg. Med ryggen vänd hörde jag honom slå sig på låren och säga:

 وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا

Men människan är en påstridig varelse som vill sätta allt i fråga.”1

Hadithen bevisar att om rådgivarens råd avslås eller bemöts med ogiltiga ursäkter, ska han dra sig undan och inte svara med våld så länge det inte gör större nytta.

1al-Bukhârî (127).