Fysisk styrka via erinran

Imâm Shams-ud-Dîn bin Qayyim-il-Djawziyyah (d. 751)

al-Wâbil as-Sayyib, sid. 184-185

Erinran (الذكر) om Allâh (´azza wa djall) förser den bedjande med styrka så att han kan klara av att göra något han annars inte förmår. Jag såg en märklig styrka hos Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah när han gick, talade, kom an och författade. På en dag kunde han skriva det andra behövde minst en vecka för att skriva motsvarande mängd. Också soldaterna på slagfältet lade märke till hans styrka. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade till sin dotter Fâtimah och ´Alî (radhiya Allâhu ´anhumâ):

Skall jag inte berätta för er vad som är bättre för er än en betjänt? När ni lägger er på era madrasser skall ni säga:

سبحان الله

Fri är Allâh från brister.”

trettiotre gånger,

الحمد لله

Lov ske Allâh.”

trettiotre gånger och

الله أكبر

Allâh är större”

trettiofyra gånger.”1

Detta efter att Fâtimah (radhiya Allâhu ´anhâ) bett om betjänt och klagat på hushållsarbetet. Det sägs att den som slår vakt om den erinran upplever fysisk styrka och oberoende av tjänstefolk.

Jag hörde Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah (rahimahullâh) nämna en relevant rapportering: Då änglarna fick order om att bära Tronen sade de: ”Herre! Hur ska vi bära Tronen när Din väldighet och majestät är på den?” Han sade: ”Säg:

لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم

Det finns ingen rörelse eller styrka förutom via Allâh, den Höge, den Väldige.”

När de sagt så kunde de lyfta den2. Jag såg även Ibn Abîd-Dunyâ nämna just den rapporteringen från al-Layth bin Sa´d, från Mu´âwiyah bin Sâlih som berättade att deras lärare blivit upplysta om att:

Det första Allâh (´azza wa djall) skapade då Hans tron låg på vattnet var Tronens bärare. De sade: ”Herre! Varför har Du skapat oss?” Han sade: ”Jag har skapat er för att ni ska bära Min tron.” De sade: ”Herre! Vem klarar av att bära Din tron som Din väldighet, majestät och värdighet är på?” Han sade: ”Därför har Jag skapat er.” Efter att de hade upprepat sin fråga sade Han till dem: ”Säg:

لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم

Det finns ingen rörelse eller styrka förutom via Allâh, den Höge, den Väldige.”

Följaktligen lyfte de den.”3

Dessa ord är till stor hjälp i samband med svåra arbeten, tålamod med besvärligheter, inträde hos kungar och fruktansvärda människor samt fasansfulla tider.

1al-Bukhârî (3705) och Muslim (2727).

2Se ”Madjmû´-ul-Fatâwâ” (10/33).

3Naqdhu ´Uthmân bin Sa´îd ´alâ al-Marîsî al-Djahmî al-´Anîd, sid. 104