Fyra Takbîrât och en Taslîm

Imâm Abûl-Qâsim ´Abdullâh bin Muhammad al-Baghawî (d. 317)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad bin Hanbal, sid. 72

61 – Jag hörde en man fråga Ahmad hur många Takbîrât man ska göra i en begravningsbön. Han svarade:

Fyra stycken och en Taslîm.”

62 – Jag såg Ahmad be begravningsbön med fyra Takbîrât och därefter en Taslîm till höger. Sedan tog han av sig sandalerna, tog dem i högerhanden och gick in på begravningsplatsen.”