Fyra sorters otro

Det sägs att otron delas upp i fyra typer:

1 – Negation (Inkâr) som innebär att man inte alls känner Allâh eller att man inte alls erkänner Honom.

2 – Förnekelse (Djahd) som innebär att man känner Allâh men förnekar Honom som Iblîs gjorde.

3 – Omedgörlighet (´Inâd) som innebär att man känner Allâh med hjärtat och munnen men vägrar att underkasta sig Honom. Exempel på denna otro är Abû Tâlibs otro. Han kände Allâh och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) med sitt hjärta och erkände det med munnen och sade:

Jag vet att Muhammads religion är

skapelsernas bästa religion

Hade det inte varit för allt klander och fördömande

skulle du sett hur jag öppet tar emot den

4 – Hyckleri som innebär att tungan erkänner tvärtemot hjärtat.

Den som träffar Allâh med någon av dessa fyra typer av otro kommer inte att förlåtas.