Fyra sorters Murdji’ah

Fråga: Vi läser och hör talas om Murdji’ah al-Fuqahâ’. Vilka är de?

Svar: Murdji’ah al-Fuqahâ’, eller Ahl-us-Sunnahs Murdji’ah, är Hanafiyyah. Enligt dem utgörs tron av tungans tal och hjärtats dogm. De anser inte att handlingar tillhör tron. Däremot anser de att handlingar fulländar tron. Därav namnet ”Murdji’ah”, ty de exkluderar handlingarna. De kallas för ”Murdji’ah al-Fuqahâ’” eller ”Ahl-us-Sunnahs Murdji’ah”. De har tvivelsutan fel, men de är den mildaste gruppen av Murdji’ah.

Murdji’ah består av fyra grupper:

1 – Den värsta och fulaste är Djahmiyyah som säger att tron utgörs bara av hjärtats kännedom ehuru det inte bekräftar. Det är den värsta sorten av Irdjâ’.

2 – Ashâ´irah som säger att tron består enkom av hjärtats dogm.

3 – Karrâmiyyah som menar att tron ligger i munnen ändock hjärtat inte tror.

4 – Hanafiyyah som anser att tron består av hjärtats dogm och tungans tal.