Fyra saker att tänka på när kvällen infaller

Muslim sade:

2012 – Qutaybah bin Sa´îd berättade för oss: Layth berättade för oss…ح Muhammad bin Rumh berättade för oss: al-Layth underrättade oss, från Abûz-Zubayr, från Djâbir, från Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som sade:

”Täck disken, dra igen vattenbehållaren, stäng dörren och släck stearinljusen. Satan kan varken lirka upp vattenbehållaren, öppna dörren eller avtäcka disken. Om ni inte hittar något till disken så får ni lägga en pinne på tvären och nämna Allâhs namn. Den lilla trotsaren1 kan snabbt få ett hus att brinna upp.”

Det är uppenbart att den som inte hittar något att täcka disken med får lägga en pinne på den. De lärda säger att handlingen består av de två fördelarna som nämns i de aktuella hadîtherna:

1 – Skydd mot Satan. Satan kan alltså inte avtäcka en skylning eller lirka upp en vattenbehållare.

2 – Skydd mot sjukdomen som faller ned en natt om året.

Två andra fördelar är:

3 – Skydd mot orenheter och smuts.

4 – Skydd mot insekter och djur. Det finns risk att de hamnar i disken som han omedvetet råkar få i sig eller under natten så att han skadas och Allâh vet bättre.

1an-Nawawî sade:

”Det vill säga musen.” (Sharh Sahîh Muslim (13/157))