Fyra Raka´ât före ´Asr

Fråga: Jag brukar be fyra Raka´ât innan ´Asr. Ska jag be dem alla på en gång eller två och två?

Svar: Det är föreskrivet för alla muslimer att be fyra Raka´ât innan ´Asr. De ska bes två och två. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Må Allâh benåda personen som ber fyra innan ´Asr.”1

Natt- och dagsbönen är två och två.”2

1at-Tirmidhî (395) och Abû Dâwûd (1079).

2Ahmad (4776)), at-Tirmidhî (424), an-Nasâ’î (1666), Abû Dâwûd (1295) och Ibn Mâdjah (1322).