Fyra månader utan samlag

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Sharh ´Umdat-il-Fiqh (38)

Fråga: En man låter bli att lägra sin fru på fyra månader utan att svära vid Allâh att inte göra det. Har han samma dom som den som svär vid Allâh att inte lägra sin fru (الإيلاء)?

Svar: Ja, han har samma dom som den som svär vid Allâh att inte lägra sin fru. Om han inte lägrar sin fru på fyra månader, har han samma dom som den som svär vid Allâh att inte lägra sin fru. I detta fall ska han få ett ultimatum; antingen skiljer han sig från henne eller också lägrar han henne. Någotdera måste göras för att förskona henne skada.